De Douane Suriname is opgericht op 1 januari 1864.

Op die dag is n.l. de Actieve Dienst der Belastingen ingesteld en de Douane is daar onderdeel van. Na de Tweede Wereldoorlog vond de splitsing plaats tussen de directe en de indirecte belastingen. De aard van de belasting bij de Douane spreekt voor zich dat zij onder de indirecte belastingen valt, toen onder de naam van Controle der Invoerrechten en Accijnzen. In de zeventiger jaren werd die veranderd in Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, met een Inspecteur als hoofd.

Het woord douane is afgeleid van het Arabisch woord "diwan" wat "lijst" betekent en werd voor het eerst gebruikt ten tijde van Keizer Napoleon Bonaparte in Frankrijk.

      De hedendaagse douanedienst is een flexibele dienst gericht op de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals globalisatie, computertechnologie e.d. Het doel van de dienst is een zo vlot en efficiŽnt mogelijke uitvoering van de aan haar toebedeelde taken en bevoegdheden.

Daarbij wordt getracht zo weinig mogelijk ongerief te veroorzaken bij het publiek, de handel en het bedrijfsleven. Ter uitvoering hiervan bedient de douane zich van een twintigtal wetten.

Belastingambtenaar

Douaneambtenaren zijn belasting- ambtenaren. Zij zien toe op de richtige heffing en inning van indirecte belastingen.

Deze zijn invoerrechten, accijnzen, statistiekrecht, consentrecht en ook omzetbelasting.

De Douane is ťťn van de werkarmen van het Ministerie van FinanciŽn. De naam van dit ministerie spreekt voor zich, daar wordt het geld van het land beheerd.
     


Afwisselend vak

Douaneambtenaren komen met erg veel mensen in aanraking. Surinamers, maar ook buitenlanders. Ze werken zowel binnen, in kantoren, als in de open lucht. Aan de grenzen en in de havens. Elke dag hebben ze met iets anders te maken. Wie zich daartoe aangetrokken voelt en bij de Douane wil solliciteren moet wel aan een paar eisen voldoen.

U moet de Surinaamse nationaliteit bezitten, ten minste 18 jaar en ten hoogste 28 jaar oud zijn en een lengte van minimaal 1.65 meter hebben.

    Verder moet u gezond zijn en een behoorlijk gezichtsvermogen hebben en in het bezit zijn van minimaal een havo-diploma of een andere diploma dat daaraan is gelijk gesteld en van onbesproken levensgedrag zijn.

Na met goed gevolg doorlopen hebben van een vergelijkend examen, een medisch en antecedenten onderzoek, krijg je een tijdelijke aanstelling als aspirant-commies, waarna je verder intern wordt opgeleid.


All rights reserved
Last update:

401